Aktuellt


Russian Blue Klubbens årsmöte 2020
Tid: 2020-10-24 13.00
Plats: Comfort Hotel Jönköping, Klostergatan 28, Jönköping
Med tanke på rådande pandemi är det önskvärt att ni som tänkt komma på årsmötet mejlar till sekreterare@russianblueklubben.se och lämnar besked.

Årsmötet uppskjutet tills vidare
Med anledning av corona-pandemin har RBK:s styrelse på sitt senaste möte beslutat att skjuta fram årsmötet. Vi kan inte under nuvarande förhållanden hålla årsmötet enligt §13 i våra stadgar, dvs. senast under maj månad och på en internationell kattutställning.
Nuvarande styrelse sitter kvar tills vidare och sköter löpande uppgifter och nytt datum för årsmötet kommer att meddelas så fort det är möjligt här på vår hemsida och i vår Facebook-grupp. Har ni frågor angående detta kan de ställas direkt till styrelsen.

Ingen kalender 2020
Tyvärr kommer det inte att bli någon fotokalender för 2020. Anledningen är att vi inte har någon som kan sammanställa och göra i ordning kalendern. Om det finns någon som vill hjälpa till med sådana uppgifter, kontakta då styrelsen

Uppfödarrabatt på medlemskap till kattungeköpare
De uppfödare som skänker medlemskap i Russian Blue Klubben till sina kattungeköpare får rabatt på medlemsavgiften till dessa. Läs mer här.

Gåvoprenumerationer till veterinärkliniker
Vill du ge en gåvoprenumeration av Ryska Posten till din veterinärklinik betalar du in
100 kr till Russian Blue Klubbens PlusGirokonto 430 52 40-6, gärna i samband med att
du betalar in din egen medlemsavgift.
Glöm inte att samtidigt meddela veterinärklinikens namn och postadress.
Kliniken får förutom Ryska Posten i ett år också en fotokalender och ett brev där vi berättar att de fått en gåvoprenumeration av dig.