Styrelsen


Ordförande

Bengt Göran Fältström
Lasarettsgatan 1
411 19 Göteborg
070-967 00 63
ordforande@russianblueklubben.se

Sekreterare

Christina Holmström
Tulpanvägen 8
274 50 Skivarp
0705-97 25 61
sekreterare@russianblueklubben.se

Ledamot

Ywonne Wildtberg
Böta Rävehäll 303
579 95 Ruda
076-226 28 44
ywonnewildtberg@russianblueklubben.se

Vice ordförande

Eva Nilsson
Nätvingestigen 40
587 29 Linköping
070-866 23 31
viceordforande@russianblueklubben.se

Kassör

Jan Nilsson
Monsungatan 55
417 66 Göteborg
031-47 51 46
kassor@russianblueklubben.se

Ledamot

Vakant

Ledamot

Vakant


Valberedningens sammankallande: Veronica Nilsson, 076-778 64 94
nilssonveronica@yahoo.com

Medlemsregistret sköts av kassören. Nya medlemmar, namn- och adressändringar och utebliven Ryska Posten meddelas till honom på adressen ovan.

Ansvarig utgivare för medlemstidningen Ryska Posten och klubbens webbplats:
Bengt Göran Fältström, 031-13 31 73, ordforande@russianblueklubben.se