Styrelsen


Ordförande

Bengt Göran Fältström
070-967 00 63
ordforande@russianblueklubben.se

Vice ordförande

Eva Nilsson
viceordforande@russianblueklubben.se

Ledamot

Ywonne Wildtberg
ywonnewildtberg@russianblueklubben.se

Ledamot

Sofia Martinsson
sofiamartinsson@russianblueklubben.se


Sekreterare

Christina Holmström
0705-97 25 61
sekreterare@russianblueklubben.se

Kassör

Jan Nilsson
sekreterare@russianblueklubben.se

Ledamot

Christina Linder
christinalinder@russianblueklubben.seValberedningens sammankallande: Veronica Nilsson, 076-778 64 94
nilssonveronica@yahoo.com

Medlemsregistret
Nya medlemmar, namn- och adressändringar och utebliven Ryska Posten meddelas till sekreterare@russianblueklubben.se

Ansvarig utgivare för medlemstidningen Ryska Posten och klubbens webbplats:
Bengt Göran Fältström, 070-967 00 63, ordforande@russianblueklubben.se