Aktuellt


NYHET Swisha medlemsavgiften med QR-kod.

Russian Blue Klubbens årsmöte 2022
Årsmötet kommer att hållas den 7 maj 2022, kl 13 (efter bedömningarna), i samband med SVISS kattklubbs internationella utställning 7-8 maj 2022.
Platsen är Qpoolen, Östra Hagagatan 2, Hässleholm.
Mer information kommer längre fram.

Protokoll från Russian Blue Klubbens årsmöte den 24 oktober 2020
Verksamhetsberättelse för Russian Blue Klubben 2019
Verksamhetsplan för Russian Blue Klubben 2020 och 2021

Uppfödarrabatt på medlemskap till kattungeköpare
De uppfödare som skänker medlemskap i Russian Blue Klubben till sina kattungeköpare får rabatt på medlemsavgiften till dessa. Läs mer här.

Gåvoprenumerationer till veterinärkliniker
Vill du ge en gåvoprenumeration av Ryska Posten till din veterinärklinik betalar du in
100 kr till Russian Blue Klubbens PlusGirokonto 430 52 40-6, gärna i samband med att
du betalar in din egen medlemsavgift. Glöm inte att samtidigt meddela veterinärklinikens namn och postadress. Kliniken får ett brev där vi berättar att de fått en gåvoprenumeration av dig.